TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

ÜSTÜN CLEANTEC ERKASAP KALİTESİ

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

  Dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının azalmaya başlaması, suların kirliliğinin artması günümüzde deniz suyu ve tuzlu kuyu suyu arıtımını önemli hale getirmiştir. Ters ozmoz sistemi, hem deniz suyu gibi yüksek iletkenliğe sahip suların arıtımında hem de diğer arıtma yöntemlerinin yetersiz kaldığı içme suyu elde etme sistemlerinde ileri arıtma yöntemi olarak kullanılmaktadır.

  Ters ozmoz tesisi denildiğinde, ön arıtımı, membranları, depolanması, basınçlandırılması ve kullanım öncesi son kademe arıtmayı da içeren bir sistem akla gelmelidir. Ham suyun niteliği ve miktarına göre uygun membran, ekipmanların seçimi; işletim maliyetleri ve ürün suyu kalitesi üzerinde etkili olacaktır.

  Ozmoz, basit anlatımla suyun madde yoğunluğu az olan ortamdan, madde yoğunluğu çok olan ortama doğru geçiş yapması demektir. Reverse (ters) ozmoz ise suyun pompalar ile basınçlandırılarak bu işlemin tersine gerçekleşmesidir. Böylelikle membran içindeki çapraz akışla yüksek yoğunluktaki konsantre su atılır; membrandan geçebilen su kullanım için ayrılır

  Reverse (ters) ozmoz sistemlerinde, 5 angstrom büyüklüğünde gözenek çapına sahip membranlar kullanılır. Pompalarla basınçlandırılan su; bu geçiş sırasında çözünmüş katılar, organik maddeler %95-99 oranında arındırılır


Bize Ulaşın

Tel:
E-mail:

(0232) 433 31 13
erkasap@erkasap.com.tr

Broşür ve Kataloglar

TÜRKÇE

ENGLISH